سه در 97!

احساس می کنم در این شلوغی های آخر سال خودمو گم کردم. و این احساس دارد ذره ذره تمامم می کند.

بدهکارم. زیاد. به خدوم.   اگر سندی به گرو گرفته بودم حالا مجبور نبودم دربه در خودم برای گرفتن طلبم می گشتم . و این همه امروز و فردا توی کارم نبود. 

به جای  همه ی غر زدن ها دلم فریاد می خواهد ولی در انزوای خویش. آن هم زیاااااااد 

.

.

/ 0 نظر / 11 بازدید