سه در 52!(سراغ او نروید)

لطفا لطفا با بعضی ها خاطره نسازید، یا اینکه برای بعضی ها خاطره نسازید. خاطره هایی که دست و پایتان را می بندند و آن وقت هی تقلا می زنید و می خورید زمین، یا می نشینید به تماشا. آن هم با دست و پای بسته. خاطره هایی که عدم اطمینان سنجاق شده به دلتان،امروزتان، فردایتان.. خاطره هایی که دست از سر کچل تان بر نخواهند داشت و با هر پیشامد مثل اجل معلق روبرو یتان ظاهر می شوند و شما را لنگ در هوا باقی می گذارند.  این لنگ در هوا بودن سخت است.اگر دوره تحصیلتان این نوع تنبیه را چشیده باشید، می فهمید چه می گویم! از من میشنوید اصلا سراغ منشا این خاطره ها نروید تا نه برای خودتان خاطره ای شود و نه برای کس دیگری خاطره شوید.  

/ 1 نظر / 9 بازدید
باکارا

هم موافقم هم نه ! راستش ... باید خاطره ها ساخته شود ،همان بدش هم در آینده خوب به نظر میرسد ! فک کن خاطرات خوب را نسازیم و از کفمان برود ! بعد اگه آهنگ خاطره ساز گوش کنی چیزی داری برای فکر کردن ! فک کن آهنگ احساس برانگیزی گوش کنی و صرفا فقط گوش کنی بدون این که قلبت تکان بخورد ، بدون این که لبخندی به لبت بشینه ...! البته یک کمی ها ! در حدی که عقلت و خدای برزگ سرجاشون نشسته باشن و تنها نباشی ... :)