سه در 115!(کاپواحساسینو)

نمی دانم انسان وقتی خسته است نا امیدی می آید به سراغش، یا وقتی ناامید است احساس خستگی می کند.

البته فرقی هم نمی کند. چون وقتی این دو احساس با هم پیدایشان شود، مزخرف ترین لحظات را خلق می کنند. طوری که دلت می خواهد انگشتت را بگذاری توی حلق زندگی و دنیا را بالا بیاوری.! 

 

/ 0 نظر / 27 بازدید