سه در 101!

به میم داشتم می گفتم:" ب.  کارهایی که انجام می ده مربوط به رشته ماست در حالی رشته خودش یه چیز دیگه است من باید اینکارا رو انجام می دادم. " میم می گوید :حالا دیگه داری متنفر میشی ازش. "

 میم هنوز نمیداند  این شیوه ی من  برای دور کردن آدم ها از احساسم هست! 

/ 0 نظر / 29 بازدید