به خاطر دوستم

لودگی می کنم و می خندم

که تو خیال کنی

من بی خیال ترین دوستت هستم......................

----------------------

پ.ن :

1. اون جملات پر انرژی رو می گفتم تا آروم شی و رها شی از اضطرابی که دورت چنبره زده بود. شاید پیش خودت می گفتی خوشبحالش! اما من پیش خودم می گفتم , کاش یکی این حرفا رو به خودم می زد.

2. امیدوارم موقع گفتن اون حرفا به چشای من خیره نشده بوده باشی.

3. نمی دونم آدم احساساتی ام یا نه ,چون مثل شما دل کندن از جایی که توش خاطره ها دارم سخت نیست, اما دلتنگ یه جو محبتم.

4.نمی دونم آدم محکمی ام یا نه, فقط هروقت زمین می خورم , فوراً بلند میشم تا کسی نفهمه زمین خوردنمو.

5.نمیدونم مسائل زندگی ام اونقدری هس که اسمشو بذارم مسئله ؟! و ارزش این پی سختی که به تنم زدمو داشته یا نه ؟و حال الانمو باید بذارم به حساب موفقیت در بیرون کشیدن گلیم از آب یا فراموشی؟!

/ 2 نظر / 12 بازدید
جیغ

سلام رفیق از آدمایی که رسالتشون لودگیه خوشم میاد ضمنا با عرض پوزش فکر کنم این جملت و اینجوری تصحیح کنی بهتره : امیدوارم موقع گفتن اون حرفا به چشمهای من خیره نبوده باشی یا به چشمهای من نگاه نکرده باشی