سه در 113!(فاصله ی حس تا حس...)

نشسته ام توی مغازه. دفتر را باز می کنم تا بنویسم. اما منصرف می شوم. می بندمش و می گذارم روی میز. این دفتر جای امنی برای نوشتن نیست.به جایش برنامه  دفتر یادداشت گوشی را باز می کنم. حالا باید فکر کنم چه می خواستم بنویسم....!؟

/ 0 نظر / 20 بازدید