مستندات22

1- گاهی گل کوچیک بازی کردن با بچه ها بیشتر خوش می گذره تا گل یا پوچ بازی کردن با بزرگترا.

2- فهمیدم تا خودت تجربه نکرده باشی , نمی تونی خوب درک کنی و کمک کنی.

3- فهمیدم هر چیز نویی روزی کهنه می شه . اما اگر احساس هم تو این قاعده باشه, دیگه هیچ ارزشی نداره.

4-به این نتیجه رسیدم که مثل یه کوه آتشفشانی خاموش می مونم .تنها یه تلنگر کافیه تا فوران کنم.

5-به این فکر می کردم که ای کاش می تونستم زندگیم رو ریست کنم اما بعد پشیمون شدم . اصلا حوصله اینکه بخوام دوباره زندگی رو طی کنم ندارم. اما ای کاش بتونم زندگیم رو آپ دیت کنم.

/ 3 نظر / 2 بازدید
جیغ

تو چقدر چیز فهمیدی رفیق

چوپان

1- موافقم 2- موافقم 3- ممتنع 4-اطلاع ندارم ولی امیدوارم اینطور نباشی. بلکه طمانینه داشته باشی. 5- تاحدی موافقم.