سه در 72!(محاکمه هفته)

کاش خبری در راه بود تا بی حوصله گی ها و بطالت این هفته را توجیه می کرد. 

/ 2 نظر / 9 بازدید
رها(زندگی من)

تصوری که ازت دارم میگه هنر رو دوس داری اگه درسته چرا یه کار هنری رو دنبال نمی کنی عزیزم.آرزوهامون رو فقط خودمون تحقق میبخشیم و بس