سه در 109!

به آینده بیمناکم. به آینده ای که تو نباشی تا دستم را بگیری . یا بدتر. تو باشی، اما دستم را نگیری. این دومی فاجعه است.  

 

 

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید