سه در 92!(باید برای تمام روزهای نیامده زندگی کرد.)

باید برای تمام روزهای نیامده گریه کرد. 

... برای تمام روزهای نیامده خندید. 

... برای تمام روزهای نیامده غصه خورد. 

... برای تمام روزهای نیامده خوشحال بود .

شاید دیگر فرصتی برای روزهای نیامده نباشد. 

/ 1 نظر / 13 بازدید
عمه

ازدی که گذشت هیچ ازو یادمکن فرداکه نیامدست فریادمکن برنامده وگذشته بنیادمکن حالی خوش باش وعمر رفته بربادمکن[گل][لبخند]