سه در71!(هوای نامطمئن)

1.نه شجاعت ماندن دارم و نه شجاعت رفتن .

 

2.یک احساس درونی مطمئنی می گوید، از پس چیزهایی که ساده می گذرم، یا ساده انگار می کنم، یک عالم حکمت و حکایت نهفته هست.

چیزهایی که به طرز مضحکانه ای عجیب است.

3.و من امروز احساس می کنم صداقتم، با رنگ یک جواب نامطمئن لک شده.

4.کاش می شد از این دنیا فرار کرد...به جایی که چهارستون بدنت نلرزد، قلبت نگیرد و نگرانی تعریف نداشته باشد، جایی که از آسمانش آرامش ببارد و از زمینش لبخند بِر ویَد.

کاش حداقل یک امشب می شد با این توهمات فانتزی سر کرد .

5.خدایا،  نگاه کن. 

/ 0 نظر / 11 بازدید