سه در 89!( باید شجریان بخواند :دلم فریاد می خواهد ولی در انزوای خویش)

با اینکه آمار آدم های باسواد با شیب تندی بالا رفته اما تعداد افراد اهل معرفت و اهل دل  به یک در میلیون رسیده. و اگر کسی همچنین جواهری را نزدیک خود داشت خیلی خیلی خوش اقبال و با سعادت است. 

راستش از بودن مکرر بین آدم هایی که عمده صحبت هایشان، حرف های پشت سری این و آن است. یا خرید و مد و بی اف و حرف های معمولی دیگر کمی خسته ام. بیش از این نمی گویم چون می ترسم خودم تافته ی جدا بافته تلقی شوم که نیستم. 

/ 2 نظر / 11 بازدید
محمد

افراد با معرفت با شیب تند در حال کاهش اند و افراد فاقد شعور با شیب به شدت تند در حال افزایش

عمه

خالی بندی رونگفتی که بشدت تومردم رواج داره...وبرای اثبات خالی هاشون مجبوربه هزارراه ناصواب کشیده میشن.