سه در 90!(اعتماد به سقف)

روزگاری مردم از فقر رنج می بردند.  حالا زمانی شده که مردم از اعتماد به نفس کاذب رنج می برند. 

/ 2 نظر / 5 بازدید
رها(زندگی من)

چی تورو اینطور شاکی کرده ماط؟

سين صاد

رنجى هميشه هست گويا؛ قصه همين است تا بوده است!