گم کرده

در نهایت همیشه برد با دنیاست, رسم روزگار اینطور است.

سه در 28!

-          درست موقعی که احساس می کردم  دیگر پا به سن گذاشته ام. طی 2 روز متوالی 2 نفر فکر کردند من یک بچه مدرسه ای هستم!مژه

-          اینکه یک نفر دفتری را که حساب  مشتری در آن یادداشت شده و چند تا چک هم لایش جا گرفته را روی سقف ماشین بگذارد، بعد هم راه بیفتد به مقصد بانک و ببیند اصل کار همراهش نیست! و طی تماس  به منزل  گفته شود آخرین بار روی سقف ماشین رویت شده! بعد هم از مقصد به سمت خانه و بالعکس را، وجب به وجب و پرسان پرسان به دنبال دفتر مفقوده باشد. و حین این تعقیب وجست و جو یک آشنا تماس بگیرد که یک کهنه خرین آن را پیدا کرده و از داخل دفتر شماره من را گرفته و من هم شما را. و آن نفر هم کهنه خرین را.  و متعاقب ِ یک نفس راحت، می رود برای رفع و رجوع شوک ِ اول صبحی شان. بعد همان نفر می رود پمپ بنزین. و حین سوخت گیری یک آشنایی به حرفش می گیرد. و پس از ان هم خداحافظ  ای آشنا و خداحافظ ای کارت سوخت ! و دوباره یک آشنا تماس می گیرد به منزل که کارت سوخت شما در جایگاه  سوخت رویت شده! و متعاقبن رفتن به دنبالِ کارت ِ سوخت. بعد آن نفر می رود سر زمین شالیزارش برای سَرَک، که یکهو به طرز غافلگیر کننده ای بادی به سرعت ِ غافلگیر کننده تری شروع به وزیدن می کند وآفتاب جایش را به ابر می دهد. و آن نفر دو ساعت تمام منتظر می نشیند تا رقاصی ِ باد و نایلون ِ روی بذرها  به  اتمام برسد تا بلکه این ماجرا را هم بتواند رفع و رجوع کند سرِ ظهری. که البته نمی شود و کار به بعد از ظهر موکول می شود! بعدِ آن  هم بدون استراحت سرِ کار و آخر شب هم سفر کاری!. ما خیال می کردیم این ماجراها را فقط در فیلم های سعید آقاخانی می توان دید اما حالا فکر می کنیم فیلم های سعید آقاخانی هم می توانند واقعی باشند .

-          امروز یک دوست ِعزیزِ در حال ِ تحصیلی تماس گرفت و بعد از خوش و بش ها اندر احوالات یکدیگر فرمود که  ثبت نام نکنید یک وقت در این برنامه جدید دولت ها. همان برنامه هدف مندی یارانه ها را عرض می کنم. که این برنامه کشور را به خاک سیاه می نشاند، مردم را تنبل کرده و اینکه باید فرهنگ سازی کنیم و جلوی گرانی ها را بگیریم. وقتی گران شد نخریم و این حرف ها. وبنده را تشویق به سرزدن به سایت های مختلف جهت آگاهی بیشترکرده. راستش من خیلی حرفی برای گفتن ندارم . ولی پذیرای نظرات سایر دوستان نیز هستم . باشد که ما هم آگاه شویم.

   + ماط ; ۸:۳٤ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱۳٩۳/۱/٢٠
comment نظرات ()