گم کرده

در نهایت همیشه برد با دنیاست, رسم روزگار اینطور است.

سه در هشت!(اعتراف)

امروز می خواهم اعتراف کنم.امروز هوا بس جوانمردانه سرد است!سردتر از همه روز های گذشته .حتی برف بارید .البته نه به اندازه برف سال 86. اما بارید. همین هم برای ما برف ندیده ها خوشحال کننده بود. می خواهم اعتراف کنم که چقدر امروز دلم می خواست با یک دوست یک دوست ناب یک همراه خوب می رفتم کنار ساحل.به تصورم چقدر دریا خواستنی بود امروز.وقتی به این در و آن در مغزم کوبیدم و دیدم امکانش نیست... با خودم گفتم منطقی باش دختر .نمی شود دیگر........................

   + ماط ; ٧:۱٥ ‎ب.ظ ; شنبه ۱۳٩٢/۱۱/۱٢
comment نظرات ()