گم کرده

در نهایت همیشه برد با دنیاست, رسم روزگار اینطور است.

سه در 93!( خفه شده ام)

_ گیج گیج ام. انگار که قسمتی از وجودم را یک وقتی،  یک جایی،  پرت کرده ام دور. و حالا جای آن قسمت پرت شده توی وجودم خالی است.

نمی دانم باید دنبال آن قسمت دورافتاده بگردم یا نه. یا اصلا می توانم؟ 

   + ماط ; ٧:٢۱ ‎ب.ظ ; شنبه ۱۳٩۳/۱۱/۱۱
comment نظرات ()