گم کرده

در نهایت همیشه برد با دنیاست, رسم روزگار اینطور است.

سه در 52!(سراغ او نروید)

لطفا لطفا با بعضی ها خاطره نسازید، یا اینکه برای بعضی ها خاطره نسازید. خاطره هایی که دست و پایتان را می بندند و آن وقت هی تقلا می زنید و می خورید زمین، یا می نشینید به تماشا. آن هم با دست و پای بسته. خاطره هایی که عدم اطمینان سنجاق شده به دلتان،امروزتان، فردایتان.. خاطره هایی که دست از سر کچل تان بر نخواهند داشت و با هر پیشامد مثل اجل معلق روبرو یتان ظاهر می شوند و شما را لنگ در هوا باقی می گذارند.  این لنگ در هوا بودن سخت است.اگر دوره تحصیلتان این نوع تنبیه را چشیده باشید، می فهمید چه می گویم! از من میشنوید اصلا سراغ منشا این خاطره ها نروید تا نه برای خودتان خاطره ای شود و نه برای کس دیگری خاطره شوید.  

   + ماط ; ٩:٠٤ ‎ق.ظ ; شنبه ۱۳٩۳/٤/٧
comment نظرات ()