گم کرده

در نهایت همیشه برد با دنیاست, رسم روزگار اینطور است.

سه در 46!(کتاب )

بالاخره "صد سال تنهایی " تمام شد،  و من همه اش تعجب می کردم که این کتاب مگر چه داشت که خیلی ها ازش گفتند وجایزه گرفته و به چاپ 23ام رسیده ووو...که وقتی رفتم بخرم درعرض یک دقیقه چند نفر دیگر هم سراغ این کتاب را از صاحب غرفه گرفتند.راستش تصورم چیز دیگری بود از این کتاب. صفحات اولش را که می خواندم همه اش منتظر بودم اتفاق دیگری بیفتد. یک شخصیتی از دل داستان بزند بیرون که از فراز و نشیب صد ساله اش بگوید، اما نشد.حتی اورسولا هم نماند. انگار هدف تکرار تاریخ بود وبس.

   + ماط ; ۱٠:٥۸ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱۳٩۳/۳/٧
comment نظرات ()